Privacy Verklaring – Angelique Lubbers-Lip

Angelique Lubbers-Lip Coaching respecteert de privacy van bezoekers aan de website, praktijk, workshops en social media kanalen. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In het kader van mijn coaching, workshops en trainingen verwerk ik je persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om je te informeren over hoe ik met je persoonsgegevens omga.

Welke gegevens verwerk ik?

Angelique Lubbers-Lip Coaching verkrijgt persoonsgegevens van jou, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon of app. Zoals een kennismakingsgesprek aanvragen, abonneren op de nieuwsbrief of aanmelden voor een workshop.

Angelique Lubbers-Lip Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

– NAW gegevens
– Contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres en telefoonnummers
– Gegevens over je activiteiten op deze website (gèèn IP-adressen)
– Inhoud van communicatie met mij
– Coachovereenkomsten of voorstellen voor coaching/workshops

Doelen

Angelique Lubbers-Lip Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

– Onderhouden van contact
– Een goede en efficiënte dienstverlening
– Het verrichten van administratieve handelingen
– Verbetering van de dienstverlening
– Het bieden van begeleiding op maat
– Facturering
– Verzenden van mijn nieuwsbrieven

Grondslagen

Ik verwerk eerdergenoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verstrekking gegevens aan derden

Angelique Lubbers-Lip Coaching verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals bv. Mijn belastingaangifte), wanneer de uitvoering van mijn overeenkomst met jou hierom vraagt of in het kader van haar dienstverlening.

Angelique Lubbers-Lip Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden binnen en buiten de EU, zoals de IT-leveranciers van website en mail, Google Analytics, Mailchimp, Survey Monkey, Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de genoemde doeleinden. Zij zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 


Bewaartermijnen

Angelique Lubbers-Lip Coaching zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die ik hierboven in de privacyverklaring heb genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de desbetreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Angelique Lubbers-Lip Coaching zich moet houden aan de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging van je gegevens

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heeft Angelique Lubbers-Lip Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via lubbersangelique@hotmail.com

Cookies

Angelique Lubbers-Lip Coaching gebruikt WordPress als tool en host voor het publiceren van haar website. Lees het privacybeleid van WordPress voor meer informatie. WordPress gebruikt de bezoekinformatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. WordPress kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens WordPress verwerken. Angelique Lubbers-Lip Coaching heeft hier geen invloed op.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde cookies om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren, Angelique Lubbers-Lip Coaching deelt geen gegevens met Google, heeft IP-adressen geanonimiseerd en maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Nieuwsbrieven

Angelique Lubbers-Lip Coaching gebruikt Mailchimp voor het verzamelen en opslaan van je gegevens, als tool voor het verzenden van e-mails. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie. Inzage, correctie, verwijdering van je gegevens. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Angelique Lubbers-Lip Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen. Neem hiervoor contact op via: lubbersangelique@hotmail.com

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 oktober 2023. Angelique Lubbers-Lip Coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Je kunt hiervoor zelf mijn website raadplegen.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Angelique Lubbers-Lip Coaching